اصفهان: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
| caption2 =
}}
{{تصویر چندگانه|image1=File:Isfahan (video-1992).webm|caption1=به اصفهان رو (تصنیفی در باره اصفهان)| شاعر: ملک‌الشعرا بهار، آهنگساز: عبدالحسین برازنده، تصنیف:علی اکبر شهنازی، آواز: [[تاج اصفهانی]] ،تار: جلیل شهناز، نی: حسن کسائی، ویلون: جهانبخش پازوکی، تمبک: جهانگیر بهشتی}}