ردیف (موسیقی): تفاوت میان نسخه‌ها

** « همیشه دربار پادشاهان مرکز معتبر شدن و توجه به موسیقیدان‌ها بود پس آنها تمام تلاش خود را می‌کردند تا راهی به دربار باز کنند. حال موسیقیدان‌هایی که به دربار راه پیدا می‌کردند اجرا کننده موسیقی ردیفی بودند. این توجه حکومت وقت به ردیف‌ها باعث شده تا امروزه به اشتباه موسیقی ردیفی را تمام موجودیت و سرمایه موسیقی دوران قاجار بنامیم.»<ref name="zol">[http://www.irna.ir/news/84100563/ جلال ذوالفنون با تقلید کورکورانه از ردیف‌های موسیقی مخالف بود]</ref>
** سروش قهرمانلو
** «استاد من مرحوم [[جلال ذوالفنون|ذوالفنون]] همیشه به ما می‌گفت شما باید ردیف را بیاموزید تا بریزید دور. وی معتقد بود قرار نیست تا آخر عمر ردیف بنوازید. شما باید [[موسیقی]] خودتان را تولید کنید. ایشان اعتقاد داشت از ردیف تقلید نکنید از آن الهام بگیرید.»<ref name="zol">[http://www.irna.ir/news/84100563/ جلال ذوالفنون با تقلید کورکورانه از ردیف‌های موسیقی مخالف بود]</ref>
<"ref name="zol>
** سروش قهرمانلو