محمدتقی بهلول: تفاوت بین نسخه‌ها

 
 
== گفتاوردها ==
* «در هر حال یک روز در صحن مشغول دعا و ذکر بودیم که مأموران حمله کردند و کشتار عجیبی راه افتاد. آن روزها من غیر از نواب احتشام‌رضوی، پدرزن شهید نواب‌صفوی کسی را در آن جمع نمی‌شناختم. این که گفته‌اند من به‌واسطه آشنایی با اسدی، نایب‌التولیهنایب‌ التولیه آستان قدس رضوی توانستم فرار کنم دروغ محض است. در واقع وسیله فرار مرا زنی شجاع که من و چند نفر دیگر را پناه داد فراهم کرد و پیاده از دهات مشهد به افغانستان رفتم و در آنجا دستگیر شدم و مدت ۳۰ سال در زندان‌های مختلف افغانستان بودم. پس ازآن به مصر، عراق و پاکستان رفت و بعد به ایران بازگشتم.»<ref>http://bohloul.com/index.php/component/content/article/1-latest-news/103-1393-04-20-10-06-12</ref>
 
== منابع ==
۱۷

ویرایش