تفاوت میان نسخه‌های «ضرب‌المثل‌های آذربایجانی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
** «زن شکمو سمنو می‌پزد، مرد شکمو دکان بقالی می‌زند».
* قادئن وار ائو یاپار قادئن وار ائو ییخار.
** «زنیزن هست که خانه را آباد می‌کند، زنیزن هم هست که خانه خراب می‌کند».
* قارا قارغانئندا بالاسی اوزونه خوشدور.
** «بچه کلاغ سیاه هم برای مادرش خوشگل است».
۸۴

ویرایش