تفاوت میان نسخه‌های «جلال‌الدین تاج»

*«دهقان تهران مصور (خبرنگار) خبر این کنسرت را در روزنامه ی اطلاعات هفنگی گفته است : اولین شبی که تاج را دیدیم در این کنسرت بوده است.»
*«بعداً این تصنیف مرغ سحر را قمر الملوک وزیری روی صفحه خوانده است.»
*«در آن کنسرت مرتضی خان محجوبی، ابوالحسن صبا، مرتضی خان نی داوود،حسین یاحقی،ارسلان خوان درگاهی، رضا ضرب، حسین همدانیان حضور داشتند.»<ref>[https://soundcloud.com/radiogolha-1/kyo2q0cjurma تاج اصفهانی، داستان مرغ سحر].</ref>
*« کتاب سعدی برای ادارۀ دنیا کافی است.»
**منبع.<ref>[https://soundcloud.com/radiogolha-1/kyo2q0cjurma تاج اصفهانی، داستان مرغ سحر].</ref>
 
== دربارهٔ او ==