تفاوت میان نسخه‌های «جلال‌الدین تاج»

[[File:Taajesfahani.jpg|thumb|]]
== گفتاوردها ==
*«اولین بار من تصنیف مرغ سحر را به همراه غزلی از [[فرخی یزدی]] در کنسرتی واقع در باغ سهم الدوله به منغعت روزنامه ناهید خوانده ام.»
*«دهقان تهران مصور (خبرنگار) خبر این کنسرت را در روزنامه ی اطلاعات هفنگی گفته است : اولین شبی که تاج را دیدیم در این کنسرت بوده است.»
*«بعداً این تصنیف مرغ سحر را قمر الملوک وزیری روی صفحه خوانده است.»
*«در آن کنسرت مرتضی خان محجوبی، ابوالحسن صبا، مرتضی خان نی داوود،حسین یاحقی،ارسلان خوان درگاهی، رضا ضرب، حسین همدانیان حضور داشتند.»
**منبع.<ref>[https://soundcloud.com/radiogolha-1/kyo2q0cjurma تاج اصفهانی، داستان مرغ سحر].</ref>
 
== دربارهٔ او ==
* استاد تاج همواره این بیت از سعدی را به زبان می‌آوردند: «دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی / زنهار بد مکن که نکرده‌است عاقلی».<ref>[http://www.irna.ir/news/82751922:مصاحبه با ایرنا]، ''۳ آذر ۱۳۹۶''</ref>