کودک: تفاوت بین نسخه‌ها

کودک،به اشخاص کم سن و سال گفته میشود.
(کودک به اشخاص کم سن و سال گفته میشود)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(کودک،به اشخاص کم سن و سال گفته میشود.)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
 
 
'''[[w:کودک|کودک]]''' به اشخا۱صاشخاص کم سن و سال گفته میشود.
 
<div style="font-variant: small-caps; text-align: center;">
کاربر ناشناس