شیخ فضل‌الله نوری: تفاوت بین نسخه‌ها

ویکیسازی
(اضافه کردن اصل ا سناد به خط نوری)
(ویکیسازی)
شاهد صدق مقالش، صدق این دفتر نگر - شورش محشر نگر
 
===نسخهنمونه شمارههای 9377اصل کتابخانهاسناد مجلس،‌تاریخی خطبه مرحومخط شیخ فضل‌الله نوری.===
* حجهنسخه الاسلامشماره ابوالفضل9377 حافظیانکتابخانه مجلس،‌ خط شیخ فضل‌الله نوری در مجلد 30 صص99-100 در معرفی نسخه آورده: «بیاضی است که در آن داستان ها و کراماتی که مرحوم شیخ فضل الله از علمای بزرگ شنیده گرد آورده است . بیشتر حکایات آن مربوط به ملا [[w:فتح‌علی سلطان‌آبادی|فتح‌علی سلطان‌آبادی]] و [[w:حاجی آقا میر رشتی بحرالعلوم|حاجی آقا میر رشتی بحرالعلوم]] است که در سالهای 1288 و 1289 و 1299 هجری قمری در نجف شنیده و به مناسبت خلسه [[w:میر برهان‌الدین محمدباقر استرآبادی|میر برهان‌الدین محمدباقر استرآبادی]] و داستانی درباره ملا [[w:محمدتقی مجلسیم|حمدتقی مجلسیی]] را به نقل از [[w:مرآة العقول|مرآة العقول]] [[w:محمدباقر مجلسی|محمدباقر مجلسی]] آورده است و داستان هایی نیز درباره سید محمد قزوینی و [[w:سید علی شوسی|د علی شوشتریشتری]] دارد. این مجموعه از جهت اینکه جامعش فقیهی بزرگ چون شیخ فضل الله نوری است و داستانها و کرامات مطرح شده در آن صبغه معنوی جذابی دارد قابل توجه و ارزشمند است.». قابل ذکر است بیشتر تصاویر صفحات مکتوب این بیاض در فصلنامه پیام بهارستان،‌ دوره دوم، ‌سال اول، شماره چهارم،‌ تابستان 1388 به چاپ رسیده است.<ref>حجه الاسلام ابوالفضل حافظیان به مناسبت سالروز درگذشت آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری و پیروزی انقلاب مشروطیت معرفی نسخه‌ای به خط شیخ فضل‌الله نوری موجود در کتابخانه مجلس</ref>
قابل ذکر است بیشتر تصاویر صفحات مکتوب این بیاض در فصلنامه پیام بهارستان،‌ دوره دوم، ‌سال اول، شماره چهارم،‌ تابستان 1388 به چاپ رسیده است.<ref>به مناسبت سالروز درگذشت آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری و پیروزی انقلاب مشروطیت معرفی نسخه‌ای به خط شیخ فضل‌الله نوری موجود در کتابخانه مجلس</ref>
 
===نمونه های اصل اسناد تاریخی به خط نوری===
* در مقالات شرحی بر اسناد شیخ فضل‌الله نوری درباره حقیقت مشروطیت<ref>شرحی بر اسناد افشاگری شهید آیت‌الله شیخ فضل‌الله نوری درباره حقیقت مشروطیت در بست‌نشینی حرم حضرت عبدالعظیم(ع) تاریخ انتشار: 08 مرداد 1399</ref> و مروری بر زندگی شیخ فضل الله نوری، مجله دیدار آشنا مرداد 1381<ref>مقاله: مروری بر زندگی و مبارزات شیخ فضل الله نوری، مجله دیدار آشنا مرداد 1381، شماره 26، به نقل از سایت حوزه به نشانی: hawzah.net / fa / Magazine با تلخیص، اصلاح و ویراستاری.</ref>نمونه های اصل اسناد تاریخی به خط شیخ فضل الله نوری در میان آنها لوایح و نامه‌ها و بیانیه‌ای که مواضع نوری و همراهان او را که در بست نشینی حرم حضرت عبدالعظیم شرکت داشتن نشان داده شده<ref>مقاله: مروری بر زندگی و مبارزات شیخ فضل الله نوری، مجله دیدار آشنا مرداد 1381، شماره 26، به نقل از سایت حوزه به نشانی: hawzah.net / fa / Magazine با تلخیص، اصلاح و ویراستاری.</ref>.
 
۱۰۰

ویرایش