هیولا (مجموعه نمایش خانگی): تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* «چراغ خاموووش!»
* «موضوع حذف کنکور سال هاست که مطرح شده، منتها دوستان میخوان با مسئولین شروع کنن. یعنی کنکور رو برای بچه های مسئولین حذف کنن؛ اگر جواب داد و آسیبی به جامعه نرسید، فراگیرش کنن.»
* «در جهانی که زندگی می کنیم کلمات بیشتر از گلوله ها آدم کشتن.»
 
== پیوند به بیرون ==
کاربر ناشناس