تفاوت میان نسخه‌های «نورالدین کیانوری»

مناسب با لید نوشتار در این پروژه نیست. ضمن اینکه لید نوشتاری جایی برای توصیف شجره نامه نیست. ارجاع به خود هم اعتبار کافی ندارد.
(مناسب با لید نوشتار در این پروژه نیست. ضمن اینکه لید نوشتاری جایی برای توصیف شجره نامه نیست. ارجاع به خود هم اعتبار کافی ندارد.)
برچسب: خنثی‌سازی
[[Image:Kianouri_interview_in_French_language_1979.jpg|thumb|left|]]
'''[[w:نورالدین کیانوری|نورالدین کیانوری]]''' (۱۲۹۴ در بلده – ۱۳۷۸ در تهران) فعال سیاسی [[ایرانی]] و دبیر اول کمیتهٔ مرکزی حزب توده ایران از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۲ بوده‌است.
 
'[[w:نورالدین کیانوری|نورالدین کیانوری]] (۱۲۹۴ در بلده – ۱۳۷۸ در تهران) معمار و رهبر سیاسی [[ایرانی]] است. نورالدین کیانوری ( متولد ۱۲۹۴ در [[w:بلده|بلده]] در [[w:شهرستان نور|شهرستان نور]]، [[w:مازندران|مازندران]] و والدینش [[w:شیخ مهدی نوری|شیخ مهدی نوری]] و زهرا سلطانی نوری بودند. او نوهٔ [[شیخ فضل‌الله نوری]] و دختر [[میرزا حسین نوری]]<ref>در منابع مختلف دو نام فائزه یا سکینه برای همسر شیخ فضل االله نوری دختر میرزا حسین نوری نوشته شده.</ref> بود. وی در سال ۱۳۲۳ با [[w:مریم فیروز|مریم فیروز]] (۱۲۹۲ ه‍.ش در کرمانشاه – ۱۳۸۶ در تهران) ازدواج کرد.
او تحصیلات خود را در ایران [[w:آلمان|آلمان]] انجام داد و از [[w:دانشگاه فنی آخن|دانشگاه فنی آخن]] دکترای عمران, مهندسی راه و ساختمان گرفت.<ref name="kia15"/>
او استاد معماری در [[w:دانشگاه تهران|دانشگاه تهران]] و در مهاجرت به [[w:آلمان دموکراتیک|آلمان دموکراتیک]] با نام «سیلویو ماکتی ن.ک.» Silvio Macetti N.K در دو دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی به تحقیق و تدریس در آکادمی ساختمان برلین (Deutsche bauakademie zu berlin (DBA مشغول بوده‌است.
== گفتاوردها ==
== مذهب ==