لینکلن (فیلم ۲۰۱۲): تفاوت بین نسخه‌ها

ابرابزار
(ابرابزار)
 
فیلم بر ۴ ماه پایانی زندگی لینکلن متمرکز است و تلاش‌های او، برای به تصویب رساندن سیزدهمین اصلاحیهٔ قانون اساسی ایالات متحدهٔ آمریکا توسط مجلس نمایندگان را به تصویر می‌کشد. به دنبال این اصلاحیه برده‌داری در آمریکا ممنوع شد. فیلم در ۹ نوامبر ۲۰۱۲ در برخی شهرهای خاص به نمایش درآمد و در ۱۶ نوامبر ۲۰۱۲ نمایش عمومی آن توسط کمپانی دریم ورکز در ایالات متحده آغاز شد.
 
:''کارگردان [[W:استیون اسپیلبرگ|استیون اسپیلبرگ]]. فیلمنامه‌نویس [[W:دوریس کرنز گودوین|دوریس کرنز گودوین]]. [[W:تونی کوشنر|تونی کوشنر]]. [[W:جان لوگان|جان لوگان]]. [[W:پل وب|پل وب]]. ''
 
== بازیگران ==
* [[W:دانیل دی-لوئیس|دانیل دی-لوئیس]]
* [[W:سالی فیلد|سالی فیلد]]
* [[W:هال هالبروک|هال هالبروک]]
 
== گفتگو هاگفتگوها ==
* لینکلن: در گذشته زمانی که درحوزه یدرحوزهٔ قضایی النویز وکالت میکردممی‌کردم. از زنی 77۷۷ ساله از متامورا به نام ملیسا گوینگز دفاع کردم. میگفتن که اون شوهر 83۸۳ سالش رو کشته. شوهرش داشته خفش میکردهمی‌کرده و اینم یه چوب از شومینه برداشته و جمجمه یجمجمهٔ شوهرش رو شکسته و اون مرده. شوهرش تو وصیت نامه اش نوشته بود: من انتظار اینو دارم که زنم منو بکشه! اگه جون سالم به در ببرم انتقامم رو میگیرممی‌گیرم. هیچکسهیچ‌کس مشتاق نبود ببینه این زن محاکمه میشه...میشه… ببینید چه شوهری داشته دیگه! من اقدامات قانونی رو، برای اینکه بتونم صحبت کوتاهی با موکلم داشته باشم، انجام دادم و من و اون وارد اتاقی در دادگاه شدیم اما فقط من برگشتم بیرون. بعد کاشف به عمل اومد که پنجره یپنجرهٔ اتاق کاملاکاملاً باز بوده و گویا پیرزن از اون بیرون رفته و فرار کرده...کرده… خانوم گوینگز دیگه تو متامورا دیده نشد.نشد؛ و همین مجازات براش کافی بود اونا حتی از ضامنش هم صرف نظر کردن...کردن… من به این نتیجه رسیدم که قانون اساسی به من قدرت جنگ میده ولی هیچکسهیچ‌کس دقیقادقیقاً نمیدونه که این قدرت هاقدرت‌ها چی هستند؟ و به این نتیجه رسیدم که میتونم برده هایبرده‌های شورشی رو به عنوان دارایی هایدارایی‌های ضبط شده یشدهٔ جنگی ازشون بگیرم این شاید باعث گمانه زنی هاییزنی‌هایی بشه که من با شورشی هاشورشی‌ها موافقم که اول از همه، برده هابرده‌ها دارایی به فردی به حساب میان که البته اینطور نیست '''من هیچوقت اینطوری فکر نکردم، من خوشحال میشم که ببینم تمامی انسان هاانسان‌ها آزاد هستند''' ولی اگه برده ایبرده‌ای رو داراییه کسی و یا کالای ضبط شدهشدهٔ ی غیر قانونیغیرقانونی جنگ نامیدم به دلیل اینه که حقه ای رو انجام میده که ما می خوایم.
 
* لینکلن: یه داستان از [[w:ایتن_آلن|اتان آلن]] هست...،هست…، درست بعد از انقلاب بود درست بعد از اینکه صلح منعقد شده بود اتان آلن به انگستان رفته بود تا به کشور جدید ما. در اداره کردن تجارت با شاه کمک کنه انگلیسیها مسخرمون میکردن، که چقدر ما خشن و گستاخ و ساده لوح هستیم و هر جا که اون میرفت،می‌رفت، به همین صورت بود تا اینکه یک روز به خانۀخانهٔ یک لرد بزرگ انگیسی دعوت شد. شام سرو شد مشروبات نوشیده شد زمان همینطورهمین‌طور میگذشتمی‌گذشت و آقای آلن متوجه شد که نیاز داره بره دستشویی،... حالا، آقای آلن به محض ورود به دستشویی، متوجه شد که تنها شی دکوریه اونجا قاب عکسی از جرج واشنگتنواشینگتن بود! اتان آلن کارشو تموم کرد و به اتاق پذیرایی برگشت صاحبخونه و دیگران از اینکه اون به تابلوی جورج واشینگتونواشینگتن اشاره ای نکرد، نا امیدناامید شدند و سرانجام جناب لرد نتونست مقاومت بکنه و از اقایآقای آلن پرسید آیا متوجه عکس واشینگتونواشینگتن شده؟ که شده بود راجع به محل قرار گرفتنش چی فکر میکنه؟ و آیا به نظر آقای آلن در جای مناسبی نصب شده؟ آقای آلن گفت آره جای مناسبی نصب شده، صاحبخونه گیج و متعجب شده بود! جاش مناسب بود؟؟ تصویربود؟تصویر جورج واشینگتن در دستشویی؟، آقای آلن گفت: بله در مکانی که خیلی بدرد میخوره تمام دنیا میدونن هیچ چیز سریعتر از شمایل جورج واشینگتونواشینگتن انگلیسی هارو به ریدن نمیندازه!
* لینکلن: در گذشته زمانی که درحوزه ی قضایی النویز وکالت میکردم. از زنی 77 ساله از متامورا به نام ملیسا گوینگز دفاع کردم. میگفتن که اون شوهر 83 سالش رو کشته. شوهرش داشته خفش میکرده و اینم یه چوب از شومینه برداشته و جمجمه ی شوهرش رو شکسته و اون مرده. شوهرش تو وصیت نامه اش نوشته بود: من انتظار اینو دارم که زنم منو بکشه! اگه جون سالم به در ببرم انتقامم رو میگیرم. هیچکس مشتاق نبود ببینه این زن محاکمه میشه... ببینید چه شوهری داشته دیگه! من اقدامات قانونی رو، برای اینکه بتونم صحبت کوتاهی با موکلم داشته باشم، انجام دادم و من و اون وارد اتاقی در دادگاه شدیم اما فقط من برگشتم بیرون. بعد کاشف به عمل اومد که پنجره ی اتاق کاملا باز بوده و گویا پیرزن از اون بیرون رفته و فرار کرده... خانوم گوینگز دیگه تو متامورا دیده نشد. و همین مجازات براش کافی بود اونا حتی از ضامنش هم صرف نظر کردن... من به این نتیجه رسیدم که قانون اساسی به من قدرت جنگ میده ولی هیچکس دقیقا نمیدونه که این قدرت ها چی هستند؟ و به این نتیجه رسیدم که میتونم برده های شورشی رو به عنوان دارایی های ضبط شده ی جنگی ازشون بگیرم این شاید باعث گمانه زنی هایی بشه که من با شورشی ها موافقم که اول از همه، برده ها دارایی به فردی به حساب میان که البته اینطور نیست '''من هیچوقت اینطوری فکر نکردم، من خوشحال میشم که ببینم تمامی انسان ها آزاد هستند''' ولی اگه برده ای رو داراییه کسی و یا کالای ضبط شده ی غیر قانونی جنگ نامیدم به دلیل اینه که حقه ای رو انجام میده که ما می خوایم.
* لینکلن: یه زمانی یه قایقی دیدم، پر از سیاهپوستان در زنجیر که به سمت بازار برده فروشیه نیواورلئان در میسی سیپی میرفتن. حالمو بد کرد و مهمتر از اون دنیارو به چشمم تیره و تار کرد. '''تا جایی که به خاطر دارم برده داری منو آزرده خاطر میکردمی‌کرد'''.
* لینکلن: یه داستان از [[w:ایتن_آلن|اتان آلن]] هست...، درست بعد از انقلاب بود درست بعد از اینکه صلح منعقد شده بود اتان آلن به انگستان رفته بود تا به کشور جدید ما. در اداره کردن تجارت با شاه کمک کنه انگلیسیها مسخرمون میکردن، که چقدر ما خشن و گستاخ و ساده لوح هستیم و هر جا که اون میرفت، به همین صورت بود تا اینکه یک روز به خانۀ یک لرد بزرگ انگیسی دعوت شد. شام سرو شد مشروبات نوشیده شد زمان همینطور میگذشت و آقای آلن متوجه شد که نیاز داره بره دستشویی،...حالا، آقای آلن به محض ورود به دستشویی، متوجه شد که تنها شی دکوریه اونجا قاب عکسی از جرج واشنگتن بود! اتان آلن کارشو تموم کرد و به اتاق پذیرایی برگشت صاحبخونه و دیگران از اینکه اون به تابلوی جورج واشینگتون اشاره ای نکرد، نا امید شدند و سرانجام جناب لرد نتونست مقاومت بکنه و از اقای آلن پرسید آیا متوجه عکس واشینگتون شده؟ که شده بود راجع به محل قرار گرفتنش چی فکر میکنه؟ و آیا به نظر آقای آلن در جای مناسبی نصب شده؟ آقای آلن گفت آره جای مناسبی نصب شده، صاحبخونه گیج و متعجب شده بود! جاش مناسب بود؟؟ تصویر جورج واشینگتن در دستشویی؟، آقای آلن گفت: بله در مکانی که خیلی بدرد میخوره تمام دنیا میدونن هیچ چیز سریعتر از شمایل جورج واشینگتون انگلیسی هارو به ریدن نمیندازه!
* لینکلن: '''همه جا باید آزادی باشه،بدونباشه، بدون مجازات. من مجازات نمی خوام. وقتی صلح میاد بعدش نباید فقط اعدام باشه.'''
*لینکلن: یه زمانی یه قایقی دیدم، پر از سیاهپوستان در زنجیر که به سمت بازار برده فروشیه نیواورلئان در میسی سیپی میرفتن. حالمو بد کرد و مهمتر از اون دنیارو به چشمم تیره و تار کرد. '''تا جایی که به خاطر دارم برده داری منو آزرده خاطر میکرد'''.
*لینکلن: '''همه جا باید آزادی باشه،بدون مجازات. من مجازات نمی خوام. وقتی صلح میاد بعدش نباید فقط اعدام باشه.'''
 
== پیوند به بیرون ==
{{ویکیپدیاویکی‌پدیا| لینکلن (فیلم ۲۰۱۲)}}
 
[[رده:فیلم‌های آمریکایی|لینکلن (فیلم ۲۰۱۲)]]
[[رده:فیلم‌های ۲۰۱۲ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های درام]]
 
{{فیلم‌های استیون اسپیلبرگ}}
۶۳۵

ویرایش