زندگی: تفاوت بین نسخه‌ها

(با فرض حسن نيت ويرايش کاربر Masoudyousefi1011 (بحث) واگرداني شد: وگ:نیست. (توينکل))
برچسب: خنثی‌سازی
* «به جرأت می‌توان ادعا کرد که زندگانی حقیقی عده‌ای از مشاهیر و رجال بعد از [[مرگ|مرگشان]] شروع شده‌است.»
** ''[[ساموئل اسمایلز]]''<small>بدون منبع</small>
* «بیشتر زندگی فاجعه است. به [[دنیا]] می‌آیید، نمی‌دانید چرا. این‌جا هستید، نمی‌دانید چرا. می‌روید، می می‌ریدمی‌میرید. خانواده‌تان می‌میرند. دوستان‌تان می‌میرند. مردم رنج می‌کشند. مردم در وحشتی دائمی زندگی می‌کنند. [[جهان]] پر از فقر و فساد و [[جنگ]] و نازی‌ها و سونامی‌هاست. از تمام این‌ها، نتیجه گرفته می‌شود که شما بازنده‌اید - شما در خانهٔ حریف شکست خوردید.»
** ''[[وودی آلن]]''
* «'''به نظر من وظیفه اصلی در زندگی، خدمت کردن است... به جامعه‌ام خدمت می‌کنم. هر شخص نماینده گروهش است. هرگز نباید به جای دیگری فکر کرد. باید برای خودمان کار کنیم یا برای همسر، دختر، مادر، دوستانمان'''.»
۷

ویرایش