شیخ فضل‌الله نوری: تفاوت بین نسخه‌ها

ویکی سازی حذف عناوین غیر متعارف بر اساس سیاست و پرتکل ویکی گفتاورد. تمیزکاری بر اساس خطوط والگوهای ویکی گفتارنویسی.
(ویکی سازی و اضافه کردن گفتاوردهای دارای منبع)
(ویکی سازی حذف عناوین غیر متعارف بر اساس سیاست و پرتکل ویکی گفتاورد. تمیزکاری بر اساس خطوط والگوهای ویکی گفتارنویسی.)
شیخ فضل الله نوری برای تهیه و ترجمه مندرجات روزنامه‎ها و جراید اروپا درباره ایران و اسلام به وسیله [[W:عبدالغفار نجم‌الدوله عبدالغفار نجم‌الدوله]] و شاگردش [[W:محمد قزوینی محمد قزوینی ]] بهره می‎گرفت و اطلاعات دقیقتری نسبت به دیگران به ویژه سایر علما از تحولات دنیای غرب داشت.
معلومات شیخ فضل الله نوری منحصر به فقه و اصول و حکمت و کلام نبود. شیخ فضل الله از علوم تاریخ و [[[W:جغرافیا|جغرافیا]] اطلاع داشت و در نجوم و هیئت و ادبیات با اهل فن مباحثه می‎کرد. هم اکنون یک کتاب در [[[W:هندسه|هندسه]] به خط شیخ فضل الله نوری موجود است که [[W:رسول جعفریان|رسول جعفریان]] تصویر آن را در کنار نمونه های خط شیخ فضل الله نوری <ref>کانال تلگرامی رسول جعفریان تصویر: "در پایان یکی از تألیفاتش در سال 1280 قمری" و تصویر: "گواهی یک وقف نامه از سوی شیخ فضل الله نوری" تصویر: "اشعاری از شیخ فضل الله نوری"</ref> با مهر او از سال 1318ق در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است.
====بخشی از تألیفات شیخ فضل الله نوری====
معلومات شیخ فضل الله نوری منحصر به فقه و اصول و حکمت و کلام نبود. شیخ فضل الله از علوم تاریخ و [[[W:جغرافیا|جغرافیا]] اطلاع داشت و در نجوم و هیئت و ادبیات با اهل فن مباحثه می‎کرد. هم اکنون یک کتاب در [[[W:هندسه|هندسه]] به خط شیخ فضل الله نوری موجود است که [[W:رسول جعفریان|رسول جعفریان]] تصویر آن را در کنار نمونه های خط شیخ فضل الله نوری <ref>کانال تلگرامی رسول جعفریان تصویر: "در پایان یکی از تألیفاتش در سال 1280 قمری" و تصویر: "گواهی یک وقف نامه از سوی شیخ فضل الله نوری" تصویر: "اشعاری از شیخ فضل الله نوری"</ref> با مهر او از سال 1318ق در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است.
در حوزه چاپ از جمله آثار تألیفی مهم شیخ در حوزه [[فقه]] می‎توان از کتابهای «دُررالتنظیم» و «[[W:قاعده ضمان ید|قاعده ضمان ید]]» نام برد. کتاب «درر التنظیم» رساله‎ای منظوم به زبان عربی شامل ۵۰۱ بیت، که شیخ در آن درباره ۲۵ قاعده فقهی بحث کرده است. این کتاب نشان‎دهنده توانمندی شیخ در شعر، ادبیات عرب و دانش فقه است. در حوزه [[مشروطه]] نیز «لوایح شیخ فضل الله نوری و همراهان او» در شعبان ۱۳۲۵ و «رسالۀ تحریم مشروطیت» در بیان علت موافقت اولیه و مخالفت بعدی شیخ با مشروطیت در ۱۳۲۶ قمری از سوی شیخ منتشر شد.<ref>مجتبی سلطانی احمدی تاریخ پژوه و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور تهران، مقاله: "شیخ فضل‌الله نوری نقش مهمی در چاپ و نشر علوم و معارف شیعی داشت"</ref>
====شیخ فضل‌الله نوری در حوزه چاپ====
شیخ فضل الله علاوه بر تألیف آثار مختلف علمی، در دو حوزه تصحیح و تجدید چاپ کتاب‎های اسلامی-شیعی و همچنین اهتمام به ترویج و نشر کتاب‎های مفید نقش فعال و قابل تقدیری داشت. مثلاً کتاب‎های اقبال الاعمال [[W:سید بن طاووس|سید بن طاووس]] در موضوع ادعیه و اعمال سال و زیارات ائمه معصومین، تحفه الزائر [[W:محمدباقر مجلسی|محمدباقر مجلسی]] در موضوع زیارات ائمه معصومین، زادالمعاد علامه مجلسی در ادعیه و اعمال ایام سال، [[W:مصباح کفعمی|مصباح کفعمی]] در ادعیه و زیارات، وسائل الشیعۀ [[W:شیخ حر عاملی|شیخ حر عاملی]] دربارۀ احکام شرعی در تمام ابواب فقه، المعتبر فی شرح المختصر [[W:محقق حلی|محقق حلی]] در فقه استدلالی و [[W:مرآة العقول|مرآة العقول]] علامه مجلسی که موضوع آن در شرح کتاب کافی [[W:شیخ کلینی|شیخ کلینی]] است با دستور و تحت نظارت شیخ فضل الله نوری طی سال‎های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ قمری چاپ شدند.<ref>همان.</ref>
 
۱۰۰

ویرایش