شیخ فضل‌الله نوری: تفاوت بین نسخه‌ها

ویکی سازی بر اساس پروتکل ارائه شده کاربر فرهنگ ۲۰۱۶
(ویکی سازی بر اساس پروتکل فرهنگ ۲۰۱۶)
(ویکی سازی بر اساس پروتکل ارائه شده کاربر فرهنگ ۲۰۱۶)
* مرحوم آیت‌الله شیخ '''عبدالله مازندرانی''' یکی دیگر از کسانی است که از حمایت اولیه خود از مشروطه دست برداشت، وی چهارده ماه پس از شهادت شیخ فضل‌الله، رنج‌نامه پرسوز و گدازی برای یکی از دوستان خویش نوشت وی همچنین وقایع بعدی مشروطه را از قبیل ما قُصِدَ لمْ یَقَعْ و ما وَقَعَ لَمْ یُقْصَدْ معرفی کرد. (حرزالدین، محمد، معارف الرجال… ج۲، ص۱۹–۲۰، (آنچه می‌خواستیم نشد و آنچه واقع شد مطلوب ما نبود).) مرحوم آمیرزا عبدالله مازندرانی در پاسخ به نامه یکی از بزرگان تبریز که می‌پرسد چرا سرانجام مشروطه بدانجا رسید که شیخ فضلالله اعدام و علمای زیادی زندانی، تبعید و شهید شدند، پاسخ می‌دهد ما از تهران دور بودیم و نامه‌ها بهسختی رد و بدل می‌شدند و عناصر ناشناخته … و … توسط عناصر مجلس با ما رفت و آمد کردند و مطالبی را به ما رساندند که بهتدریج بین ما و [[شیخ فضل‌الله نوری]] فاصله انداخت. پس از اعدام شیخ بود که متوجه شدیم هدف ایجاد تفرقه بین علمای نجف و تهران بوده است.<ref>مجتهدی که صد سال پیش زبان فرانسه می‌دانست، حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ مهدی انصاری - مشرق نیوز 21 آوریل 1393</ref>
 
===گفتاوردها شیخ فضل الله نوری تألیفات، چاپ و نشر ===
شیخ فضلاللهفضل الله نوری نقش فعالی در چاپ و نشر علوم و معارف شیعی در عصر قاجار داشت. کتابخانه شخصی شیخ نیز غنی و دارای انبوهی از نسخ خطی بود. وی بر کتابهایش مهر مخصوص کتابخانه شخصی خود را درج می‎کرد.
شیخ فضل الله نوری برای تهیه و ترجمه مندرجات روزنامه‎ها و جراید اروپا درباره ایران و اسلام به وسیله [[W:عبدالغفار نجم‌الدوله عبدالغفار نجم‌الدوله]] و شاگردش [[W:محمد قزوینی محمد قزوینی ]] بهره می‎گرفت و اطلاعات دقیقتری نسبت به دیگران به ویژه سایر علما از تحولات دنیای غرب داشت.
====بخشی از تألیفات شیخ فضل الله نوری====
معلومات شیخ فضل الله نوری منحصر به فقه و اصول و حکمت و کلام نبود. شیخ فضل الله از علوم تاریخ و [[جغرافیا]] اطلاع داشت و در نجوم و هیئت و ادبیات با اهل فن مباحثه می‎کرد. هم اکنون یک کتاب در [[هندسه]] به خط شیخ فضل الله نوری موجود است که [[رسول جعفریان]] تصویر آن را در کنار نمونه های خط شیخ فضل الله نوری <ref>کانال تلگرامی رسول جعفریان تصویر: "در پایان یکی از تألیفاتش در سال 1280 قمری" و تصویر: "گواهی یک وقف نامه از سوی شیخ فضل الله نوری" تصویر: "اشعاری از شیخ فضل الله نوری"</ref> با مهر او از سال 1318ق در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است.
در حوزه چاپ از جمله آثار تألیفی مهم شیخ در حوزه [[فقه]] می‎توان از کتابهای «دُررالتنظیم» و «[[قاعده ضمان ید]]» نام برد. کتاب «درر التنظیم» رساله‎ای منظوم به زبان عربی شامل ۵۰۱ بیت، که شیخ در آن درباره ۲۵ قاعده فقهی بحث کرده است. این کتاب نشان‎دهنده توانمندی شیخ در شعر، ادبیات عرب و دانش فقه است. در حوزه [[مشروطه]] نیز «لوایح شیخ فضل الله نوری و همراهان او» در شعبان ۱۳۲۵ و «رسالۀ تحریم مشروطیت» در بیان علت موافقت اولیه و مخالفت بعدی شیخ با مشروطیت در ۱۳۲۶ قمری از سوی شیخ منتشر شد.<ref>مجتبی سلطانی احمدی تاریخ پژوه و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور تهران، مقاله: "شیخ فضل‌الله نوری نقش مهمی در چاپ و نشر علوم و معارف شیعی داشت"</ref>
====بخشی از تألیفات شیخ فضل الله نوری====
====شیخ فضل‌الله نوری در حوزه چاپ====
معلومات شیخ فضل الله نوری منحصر به فقه و اصول و حکمت و کلام نبود. شیخ فضل الله از علوم تاریخ و [[[W:جغرافیا|جغرافیا]] اطلاع داشت و در نجوم و هیئت و ادبیات با اهل فن مباحثه می‎کرد. هم اکنون یک کتاب در [[[W:هندسه|هندسه]] به خط شیخ فضل الله نوری موجود است که [[W:رسول جعفریان|رسول جعفریان]] تصویر آن را در کنار نمونه های خط شیخ فضل الله نوری <ref>کانال تلگرامی رسول جعفریان تصویر: "در پایان یکی از تألیفاتش در سال 1280 قمری" و تصویر: "گواهی یک وقف نامه از سوی شیخ فضل الله نوری" تصویر: "اشعاری از شیخ فضل الله نوری"</ref> با مهر او از سال 1318ق در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است.
در حوزه چاپ از جمله آثار تألیفی مهم شیخ در حوزه [[فقه]] می‎توان از کتابهای «دُررالتنظیم» و «[[W:قاعده ضمان ید|قاعده ضمان ید]]» نام برد. کتاب «درر التنظیم» رساله‎ای منظوم به زبان عربی شامل ۵۰۱ بیت، که شیخ در آن درباره ۲۵ قاعده فقهی بحث کرده است. این کتاب نشان‎دهنده توانمندی شیخ در شعر، ادبیات عرب و دانش فقه است. در حوزه [[مشروطه]] نیز «لوایح شیخ فضل الله نوری و همراهان او» در شعبان ۱۳۲۵ و «رسالۀ تحریم مشروطیت» در بیان علت موافقت اولیه و مخالفت بعدی شیخ با مشروطیت در ۱۳۲۶ قمری از سوی شیخ منتشر شد.<ref>مجتبی سلطانی احمدی تاریخ پژوه و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور تهران، مقاله: "شیخ فضل‌الله نوری نقش مهمی در چاپ و نشر علوم و معارف شیعی داشت"</ref>
شیخ فضل الله علاوه بر تألیف آثار مختلف علمی، در دو حوزه تصحیح و تجدید چاپ کتاب‎های اسلامی-شیعی و همچنین اهتمام به ترویج و نشر کتاب‎های مفید نقش فعال و قابل تقدیری داشت. مثلاً کتاب‎های اقبال الاعمال [[سید بن طاووس]] در موضوع ادعیه و اعمال سال و زیارات ائمه معصومین، تحفه الزائر [[محمدباقر مجلسی]] در موضوع زیارات ائمه معصومین، زادالمعاد علامه مجلسی در ادعیه و اعمال ایام سال، [[مصباح کفعمی]] در ادعیه و زیارات، وسائل الشیعۀ [[شیخ حر عاملی]] دربارۀ احکام شرعی در تمام ابواب فقه، المعتبر فی شرح المختصر [[محقق حلی]] در فقه استدلالی و [[مرآة العقول]] علامه مجلسی که موضوع آن در شرح کتاب کافی [[شیخ کلینی]] است با دستور و تحت نظارت شیخ فضل الله نوری طی سال‎های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ قمری چاپ شدند.<ref>همان.</ref>
====شیخ فضل‌الله نوری در حوزه چاپ====
شیخ فضل الله علاوه بر تألیف آثار مختلف علمی، در دو حوزه تصحیح و تجدید چاپ کتاب‎های اسلامی-شیعی و همچنین اهتمام به ترویج و نشر کتاب‎های مفید نقش فعال و قابل تقدیری داشت. مثلاً کتاب‎های اقبال الاعمال [[W:سید بن طاووس|سید بن طاووس]] در موضوع ادعیه و اعمال سال و زیارات ائمه معصومین، تحفه الزائر [[W:محمدباقر مجلسی|محمدباقر مجلسی]] در موضوع زیارات ائمه معصومین، زادالمعاد علامه مجلسی در ادعیه و اعمال ایام سال، [[W:مصباح کفعمی|مصباح کفعمی]] در ادعیه و زیارات، وسائل الشیعۀ [[W:شیخ حر عاملی|شیخ حر عاملی]] دربارۀ احکام شرعی در تمام ابواب فقه، المعتبر فی شرح المختصر [[W:محقق حلی|محقق حلی]] در فقه استدلالی و [[W:مرآة العقول|مرآة العقول]] علامه مجلسی که موضوع آن در شرح کتاب کافی [[W:شیخ کلینی|شیخ کلینی]] است با دستور و تحت نظارت شیخ فضل الله نوری طی سال‎های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ قمری چاپ شدند.<ref>همان.</ref>
 
====اسناد حقوقى عهد ناصرى - اسناد تنظيم شده در نزد شیخ فضل‌الله نوری====
۱۰۰

ویرایش