شیخ فضل‌الله نوری: تفاوت بین نسخه‌ها

نوشتار به شکل جدی نیاز به ویکی سازی دارد و قسمتهای کتابشناسی و حالت مقاله مانند آن باید زدوده شود، برچسب ویکی‌سازی
(نوشتار به شکل جدی نیاز به ویکی سازی دارد و قسمتهای کتابشناسی و حالت مقاله مانند آن باید زدوده شود، برچسب ویکی‌سازی)
{{ویکی‌سازی}}
{{لحن نامناسب}}
[[w:شیخ|شیخ]] '''[[w:فضل‌الله نوری|فضل‌الله نوری]] [[w:کیاییان|کیایی]] [[مازندران|مازندرانی]]''' (۲۴ دسامبر ۱۸۴۳، [[w:لاشک|لاشک]] – ۳۱ ژوئیه ۱۹۰۹، [[تهران]]؛ دفن‌شده در [[قم]]) فقیه شیعه، نویسنده و کنشگر سیاسی [[جنبش مشروطه ایران]] بود.
[[پرونده:Sheikh Fazlollah Noori.jpg|بندانگشتی]]