تفاوت میان نسخه‌های «ضرب‌المثل‌های فارسی»

جز
جز (←‏خ)
جز (←‏د)
* «در دنیا همیشه به یک پاشنه نمی‌چرخه.»
* «در دنیا یه خوبی می‌مونه یه بدی.»
* «در دیزی وازه،بازه، حیای [[گربه]] کجا رفته.»
* «در زمستان، الو، به ازز پلوهپلو
* «در زمستان یه جل بهتر از یه دسته [[گل]].»
* «درزی در کوزه افتاد.»
* «درویش از ده رانده، ادعای کدخدایی کند.»
* «درویش مومیایی، هی میگی و نمیایی.»
*هزار وعده خوبان ، یکی وفا نکند
* «درویش را گفتند: در دکانتو ببند دهنشو هم گذاشت.»
* «در، همیشه به یک پاشنه نمی‌گرده.»
* «دست بالای دست بسیار است.» (در جهان [[فیل|پیل]] مست بسیار است …) [[سعدی]]
* «دست به دنبک هر کی بزنی صدا میده.»
* باغچه هر کس رو بیل بزنی ، دوتا کرم توش پیدا میشه
* «دست بریده قدر دست بریده را میدونه.»
* «دست بشکند در آستین، سر بشکند درکلاه.»
* «دستش به دهنش میرسه.»
* «دستش در کیسه خلیفه‌است.»
* از کیسه خلیفه میبخشه
* «دستش به گوشت نمیرسه میگه پیف پیف بو میده.»
* «دستش را به کمرش گرفته که از بیگی نیفته.»
* «دستی را که حاکم ببره خون نداره یا دیه نداره.»
* «دستی را که نمی‌توان برید باید بوسید.»
*دستی که به دندان نتوان برد، ببوس (سعدی)
* «دستی را که از من برید، خواه [[سگ]] بخورد خواه [[گربه]].»
* «دشمنان در زندان با هم [[دوستی|دوست]] شوند.»
۲۸

ویرایش