تفاوت میان نسخه‌های «ضرب‌المثل‌های فارسی»

جز (←‏آ)
* «از حق تا ناحق چهار انگشت فاصله‌است.»
* «از [[خر]] افتاده، خرما پیدا کرده.»
* «موئی از [[خرس]] غنیمت است.»
* «از [[خر]] می‌پرسی چهارشنبه کیه؟»
* «از خودت گذشته، خدا عقلی به بچه‌هات بده.»
* «از گدا چه یک نان بگیرند و چه بدهند.»
* «از گیر دزد درآمده، گیر رمال افتاد.»
*از چاله در آمدم ، به چاه افتادم!
* «از ماست که بر ماست.»
* «از مال پس است و از جان عاصی.»
* «از نخورده بگیر، بده به خورده.»
* «از نو کیسه قرض مکن، قرض کردی خرج نکن.»
* «از هر چه بدم اومد،میاد، سرم اومدمیاد
* «از هول حلیم افتاد توی دیگ.»
* «ازبا یک گل بهار نمی‌شه.»
* «از این گوش می‌گیره، از آن گوش در می‌کنه.»
* «اسباب خونه به صاحبخونه میره.»
*کاسه جایی میرود که باز آید قدح
* «[[اسب]] پیش‌کشی‌رو، دندوناشو نمی‌شمرند.»
* «[[اسب]] تازی در طویله گر ببندی پیش [[خر]]// رنگشان همگون نگردد، طبعشان همگون شود» [[میرزا حبیب روحی]]
* نه عجب گر فرو رود نفسش ، عندلیبی غراب همقفسش (سعدی)
''([[اسب]] و [[خر]] را که یک جا ببندند، اگر هم‌بو نشند همخو می‌شند)''
* «[[اسب]] تازی شده مجروح به‌زیر پالان// طوق زرین همه در گردن [[خر]] می‌بینم» [[حافظ]]
* «ای آقای کمر باریک، کوچه روشن کن و خانه تاریک.»
* بو کباب شنیده، نمیدونه خر داغ میکنن
* اگر کلیددریکلید دری را نداری قفلش نکن اگرکسیاگر کسی را دوست نداری خردش نکن
* «این تو بمیری، از آن تو بمیری‌ها نیست.»
* «اینجا کاشان نیست که کپه با فعله باشد.»
* «اینکه برای من آوردی، ببر برای خاله‌ات.»
* «این هفت‌صد دینار، غیر از آن چارده‌شاهی است.»
* «این‌همه چریدی، کودنبهکو دنبه ات؟»
* «این‌همه [[خر]] هست و ما پیاده میریم.»
 
۲۸

ویرایش