تفاوت میان نسخه‌های «ضرب‌المثل‌های فارسی»

←‏ی: اصلاح و اضافه
(←‏و: افزودن)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(←‏ی: اصلاح و اضافه)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* «یک من ماست چقدر کره میده/ کره داره.»
* «یکی به نعل و یکی به میخ.»
* «یکی کمه، دو تا غمه، سه تاتاکه شد خاطر جمه.»
* «یکی مرد و یکی مردار شد یکی به غضب خدا گرفتار شد.»
* «یکی می‌بره یکی می‌دوزد.»
* «یه بام و دوهوا.»
* «یه پا چارق، یه پا گیوه.»
* «یه پاش این دنیادنیاس یه پاش اون دنیاستدنیا
* «یه پول جیگرک سفره‌قلمکار نمی‌خواد.»
* «یه تب یه پهلوانو می‌خوابونه.»
* «یه سال روزه بگیر آخرش با فضله [[سگ]] افطار کن.»
* «یه سوزن به خودت بزن و یه‌جوالدوز به دیگران.»
* «یه سیب و که به هوا بندازی تا بیاد پایین هزارتا چرخ می‌خوره.»
* «یه شکم سیر بهتر از صدشکم نیم‌سیر.»
* «یه عمر گدایی کرده هنوز شب جمعه رو نمی‌دونه.»
* «یه کاسه‌چیکاسه‌ صدتاکاچی ،صدتا سرناچی.»
* «یه کفش آهنی می‌خواد و یه‌عصای فولادی.»
* «یه [[کلاغ]] و چهل‌کلاغ.»
* «یه وقت از سوراخ سوزن تو می‌ره یه‌وقت از در دروازه تو نمی‌ره.»
* یه دکمه آورده میگه یه دست کت و شلوار از روش بدوز
 
عقل و دولت
 
== منابع ==
۲۸

ویرایش