تفاوت میان نسخه‌های «ضرب‌المثل‌های فارسی»

←‏ن: اصلاح
(←‏گ: اصلاح و اضافه)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(←‏ن: اصلاح)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* «نردبون دزدها.»
* «نزدیک [[شتر]] نخواب تا خواب آشفته نبینی.»
* «نزن در کسی را تا نزنند درت را.»انگشت نکن رنجه به در کوفتن کس ، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت.
* «نسیه، نسیه آخر به دعوا نسیه.»
* «نشاشیدی شب درازه.»
۲۸

ویرایش