تفاوت میان نسخه‌های «ضرب‌المثل‌های فارسی»

←‏ک: اصلاح
(←‏ق: اصلاح)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(←‏ک: اصلاح)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* «کافر همه را به کیش خود پندارد.»
* «کاه از خودت نیست کاهدون که از خودته.»
* «کاهکت بده،بده کالا، کلاه بده، دو قورت و نیم بالا بده.»
* «کاه پیش [[سگ]]، استخوان پیش [[خر]].»
* «کاه را در چشم مردم می‌بینه کوه را در چشم خودش نمی‌بینه.»
* «کسی که خربزه می‌خوره، پای لرزش هم می‌شینه.»
* «کشته از بسکه فزونست کفن نتوان کرد.»
* «کفاف کی دهد این [[شراب|باده]] ها به مستی ما// خم سپهر تهی شد ز می‌پرستی ما»
* «کف دستی که مو نداره از کجاش می‌کنند؟»
* «[[کبوتر|کفتر]] صناری، یاکریم نمی‌خونه.»
۲۸

ویرایش