تفاوت میان نسخه‌های «ضرب‌المثل‌های فارسی»

←‏پ: اصلاح لغات اصلاح مثلها
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(←‏پ: اصلاح لغات اصلاح مثلها)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== پ ==
* «پا را بهپاتو اندازه گلیم بایدگلیمت دراز کردکن
* «پای [[خروس]]تو ببند، به مرغ همسایه هیز نگو.»
*در خونه ات رو سفت ببند، همسایه ات رو دزد نکن
* «پایین‌پایین‌ها جاش نیست، بالابالاها راش نیست.»
* «پز عالی، جیب خالی.»
* «پستان [[مادر|مادرش]] را گاز گرفته.»
* «پسرخاله دسته دیزی.»
* «پسر زائیدم برای رندان، دختر زائیدم برای مردان،مردان،خودم موندم سفیل و سرگردان.»
* «پسر کو ندارد نشان از پدر// تو بیگانه خوانش نخوانش پسر.»
* «پشت تاپو بزرگ شده.»
* «پول پیدا کردن آسونه، اما نگهداریش مشکله.»
* «پول حرام، یا خرج شراب شور میشه یا شاهد کور.»
* «پولدارهاپولدار به کباب، بی‌پولهابی‌پول به بوی کباب.»
* «پول ما سکه عُمَر دارهعُمَره
*سکه شاه ولایت ، هرجاکه رود پس آید
* «پیاده شو با هم راه بریم.»
* «پیاز هم خودش راداخل میوه‌ها کرده.»
* «پی [[خر]] مرده میگرده که نعلش را بکنه.»
* «پیراهن بعد از عروسی برای گل منار خوبه.»
*حنای بعد عروسی رو میبندن در ماتحت عروس
* «پیراهن عثمان.»
* «پیرزنه دستش به درخت گوجه نمی‌رسید، می‌گفت: ترشی بمن نمی‌سازه.»
*گربه دستش به گوشت نمیرسه میگه پیف پیف بو میده
* «پیش از آخوند منبر نرو.»
* «پیش رو خاله، پشت سر چاله.»
۲۸

ویرایش