کاربر:Persia/common.js: تفاوت بین نسخه‌ها

صفحه‌ای تازه حاوی «←‏#REDIRECT: mw.loader.load("//fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Persia/common.js\u0026action=raw\u0026ct...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «←‏#REDIRECT: mw.loader.load("//fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Persia/common.js\u0026action=raw\u0026ct...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)
۶۳۳

ویرایش