گابریل گارسیا مارکز: تفاوت میان نسخه‌ها

*وطن یعنی تجارت، و شرافت اغتی است که دولت ساخته تا نظامیان مفت و مجانی بجنگند.
*این که چیزی در یک دوره واقعی نباشد مهم نیست، به خودی خود و به مرور زمان خودش واقعی می شود.
*بد بخت ها و فقیرها همیشه بازنده اند، این را مسلم بدانید که اگر یک روزی ارزش مدفوع آدمی بالا برود، آن وقت آن ها بدون سوراخ ما تحت به دنیا خواهند آمد.
 
=== عشق سال‌های وبا ===
کاربر ناشناس