حادثه ناوچه کنارک: تفاوت بین نسخه‌ها

صفحه‌ای تازه حاوی «'''حادثه ناوچه کنارک''' در ۲۱ اردیبهشت ۹۹ به دلیل برخورد موشک به ناوچه کنارک رخ...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''حادثه ناوچه کنارک''' در ۲۱ اردیبهشت ۹۹ به دلیل برخورد موشک به ناوچه کنارک رخ...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)
۶۳۵

ویرایش