جان استوارت میل: تفاوت میان نسخه‌ها

(←‏گفتاوردها: ابرابزار)
* «بزرگترین احترام بخداوند این است که بگوییم ما چیزی نمی‌دانیم.»
** '''زندگینامه خودنوشت جان استوارت میل'''
* «[[جهان]] مبهوت خواهد شد اگر بداند که تابناک‌ترین گوهرهایش، برجسته‌ترین چهره‌هایی که عقل و فضیلت شان شهرهٔ خاص و عام است، کاملاً در قبال [[دین]] شکاک اند.»
** صفحهٔ ۶۴
* «در نظر پدرم فایدهٔ افزایش آزادی دو جنس این بود که نیروی تخیل دیگر روی مسألهٔ رابطهٔ بدنی و ملحقاتش زیاد درنگ نمی‌کند و آن را به صورت یکی از موضوع‌های مهم زندگی درنمی‌آورد. اشتغال ذهن به این مسئله در حکم نوعی انحراف تخیل و احساسات است؛ و او آن را یکی از ریشه‌گیرترین و گسترش‌یابنده‌ترین آفات ذهن آدمی می‌دانست.»