مثل آب برای شکلات: تفاوت بین نسخه‌ها

+
(+)
 
== گفتاوردها ==
* «با آن نگاه کاونده که جامه را می‌درید، دیگر هیچ چیز نمی‌توانست بر احوال سابق بماند. تیتا با تمام جسم خود دریافت که چگونه [[آتش]] عناصر را دگرگون می‌کند، چگونه یک چانه آرد ذرت به یک گرده نان تبدیل می‌شود و چگونه جانی که از آتش [[عشق]] گرما نیافته، از زندگی خالیست.»
** ''مثل آب برای شکلات'' صفحه ۶۷
 
* «گلبرگها ی گل سرخ را به دقت جدا کنید، ... چطور ممکن بود تیتا این نکته را به خاطر داشته باشد. آن هم درست وقتی که داشت با تن لرزان یک دسته [[گل]] سرخ هدیه می‌گرفت. آن هم از دست هیچ‌کس نه و از دست پدرو. از عروسی خواهرش به این طرف این اولین بار بود که [[احساس|احساسی]] عمیق وجودش را به رعشه می‌انداخت، چون از آن وقت تا به حال این اولین بار بود که پدرو با مشقت فراوان برای پنهان کردن از چشمان فضول اطرافیان [[عشق|عشقش]] را به او یادآوری می‌کرد.»
** ''مثل آب برای شکلات''
۶۶۷

ویرایش