تفاوت میان نسخه‌های «ضرب‌المثل‌های فارسی»

←‏ب: مطلب دوبار نوشته شده بود.
(←‏پ: قاضی --> غازی: بندباز: http://ensani.ir/file/download/article/20121209080631-9561-2.pdf)
(←‏ب: مطلب دوبار نوشته شده بود.)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* «با آل علی هر که درافتاد، ورافتاد.»
* «با یه کشمش گرمیش میکنه با یه غوره سردیش میکنه.»
* «با آل علی هرکه درافتاد، ورافتاد.»
* «با اون زبون خوشت، با پول زیادت، یا با راه نزدیکت.»
* «با این ریش می‌خواهی بری تجریش؟»
کاربر ناشناس