جان استوارت میل: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏گفتاوردها: ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(←‏گفتاوردها: ابرابزار)
* «جهان مبهوت خواهد شد اگر بداند که تابناک‌ترین گوهرهایش، برجسته‌ترین چهره‌هایی که عقل و فضیلت شان شهرهٔ خاص و عام است، کاملاً در قبال دین شکاک اند.»
* «فقط کسانی (به گمانم) سعادتمندند که ذهن‌شان را به موضوعی جز سعادت خودشان معطوف سازند، به سعادت دیگران، به پیشرفت نوع آدمی، حتی به هنر یا پیشه ای که نه به عنوان وسیله بلکه خود به عنوان هدفی آرمانی انتخاب شود. به هر حال آنان چون ذهن‌شان متوجه چیز دیگری است، در هر حال سعادت را می‌یابند.»
** زندگینامه خودنوشت جان استوارت میل _ ترجمۀترجمهٔ فریبرز مجیدی -انتشارات مازیار - شابک : ۹۶۴ - ۵۶۷۶ - ۲۰ -۷ صفحهٔ ۱۴۴
* «بهترین اثر و نتیجۀنتیجهٔ موسیقی، برانگیختن شور درونی، و به اوج رسانیدن احساس‌هایی از نوع متعالی است ،است، که قبلاً در شخصیت وجود دارند. اما این هیجان گرما و التهابی به آنها می بخشدمی‌بخشد که، اگرچه در اوج خود ناپایدارند، برای حفظ و تقویت آنها در مواقع دیگر ارزش بسیار دارد.»
** صفحهصفحهٔ ۱۴۶
* «کسی که خردی والا دارد هرگز نباید به محفل غیرروشنفکری قدم گذارد، مگر آن که بتواند به عنوان پیشوا بدان وارد شود.»
** صفحهٔ ۲۱۵
* «نامزد نمایندگی مجلس نه باید در پی جمع کردن رای برآید و نه هزینه‌ای متحمل شود.»
** صفحه ۲۵۹
 
== منسوب ==