مأموریت: غیرممکن - فال‌اوت: تفاوت بین نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== گفتاوردها ==
* '''لارک:''': هرگز صلح به دست نیامده مگر با رنج فراوان؛ هرچه رنج بیش تر باشد، صلح پایداترپایدارتر خواهد بود.
----
* '''واکر:''' (خطاب به هانت): چرا نمی‌میری؟
 
== گفتگوها ==
۱۰۸

ویرایش