انتقام‌جویان: جنگ ابدیت: تفاوت بین نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
 
== گفتگوها ==
::'''پیتر کوییل''': یه سؤال ازت دارم، گامورا کجاست؟
::'''تونی استارک''': من یه سؤال بهتر دارم، گامورا کیه؟
::'''درکس د دسترویر''': منم سؤال بهتری داریم، اصلاًدارم، چرا گامورا؟!
----
::'''دکتر استرنج''': شما برای کی خدمت می‌کنید؟
::'''پیتر کوییل''': به کی خدمت می‌کنم؟ الان باید بگم مسیح؟
::'''تونی استارک''': پس تو از زمین میای؟
::'''پیتر کوییل''': نه، من اهل میزوری ام.
::'''تونی استارک''': آره خب، میزوری روی زمینه احمق جون.
 
== پیوند به بیرون ==
۱۰۸

ویرایش