انتقام‌جویان: پایان بازی: تفاوت بین نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
-------
 
:هاوارد استارک : پدرت چیز دیگه ای هم بهت گفت؟
:تونی استارک : گفت هر چقدرم پول بدی نمی تونی یه ثانیه زمان بخری
-------
:کلینت بارتون : تو می دونی من چیکار کردم میدونی تبدیل به چی شدم
:ناتاشا رومانوف: من آدما را با بزرگترین اشتباهاتشون قضاوت نمی کنم
 
:کلینت بارتون : شاید باید بکنی
ناتاشا رومانوف: من آدما را با بزرگترین اشتباهاتشون قضاوت نمی کنم
:ناتاشا رومانوف: ولی تو نکردی
 
:کلینت بارتون :می دونستی شایدخیلی بایدرو بکنیاعصابمی؟
 
ناتاشا رومانوف: ولی تو نکردی
 
کلینت بارتون:می دونستی خیلی رو اعصابمی؟
-------
اسکات لنگ: فکر کنم یکی شلوارمو خیس کرده فقط نمی دونم کار بچگیام بوده یا پیریام
۱۰۸

ویرایش