ویلیام شکسپیر: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
* [بودن یا نبودن، مسئله این است!]
- هملت
* [بعد یک عمر جوش و خروش، آرام می خوابند...]
- مکبث
 
=== ت، ث ===
۲۶

ویرایش