ویلیام شکسپیر: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
* «گذشت زمان هرچه از موهای مردم می‌کاهد، به خرد آن‌ها می‌فزاید.»
** <small>بدون منبع</small>
* «[[گریه]] ما وقت تولد از آن رو است که به صحنه بزرگ [[جنون]] و حماقت وارد شده‌ایم!]
- شاه لیر
** <small>بدون منبع</small>
 
=== ل ===
۲۶

ویرایش