ویلیام شکسپیر: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
* «آیا می‌دانید که انسان چیست؟ آیا نسب و زیبایی و خوش‌اندامی و سخن‌گویی و مردانگی و [[دانش]]وری و بزرگ‌منشی و فضیلت و جوانی و کرم و چیزهای دیگر از این قبیل، نمک و چاشنی یک انسان نیستند؟»
** <small>بدون منبع</small>
* [آه از این ابلهانِ خِرَدنما. که هنگام تشخیص، عقل آنها تا جایی میرسد که ببازند!]
- تاجر ونیزی
* «از دست دادن [[امید]]ی پوچ و [[آرزو|آرزویی]] محال، خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است.»
** <small>بدون منبع</small>
۲۶

ویرایش