امیرخسرو دهلوی: تفاوت بین نسخه‌ها

* «هرکه را کن مکن و هوش و خرد در کار است // مشنو از وی سخن عشق که او هشیار است »
== درباره امیرخسرو دهلوی ==
** '''''[[عبدالرحمن جامی]]'''''
*{{شعر}}
{{ب|[[نظامی]] که استاد این فن وی است|در این بزمگه شمع روشن وی است}}
۱۸۵

ویرایش