امیرخسرو دهلوی: تفاوت بین نسخه‌ها

* «هرکه را کن مکن و هوش و خرد در کار است // مشنو از وی سخن عشق که او هشیار است »
== درباره امیرخسرو دهلوی ==
** '''''[[عبدالرحمن جامی]]'' '''
* «[[نظامی]] که استاد این فن وی است// در این بزمگه شمع روشن وی است// ز ویرانه گنجه شد گنج سنج// رسانید گنج سخن را به پنج// چو خسرو به آن پنج هم‌پنجه شد// وز آن بازوی فکرتش رنجه شد»
*{{شعر}}
** ''[[عبدالرحمن جامی]]''
{{ب|[[نظامی]] که استاد این فن وی است|در این بزمگه شمع روشن وی است}}
{{ب|ز ویرانه گنجه شد گنج سنج|رسانید گنج سخن را به پنج}}
{{ب|چو خسرو به آن پنج هم‌پنجه شد|وز آن بازوی فکرتش رنجه شد}}
{{پایان شعر}}
 
== بدون منبع ==
دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا/ تنم از بی‌دلی بیچاره شد بیچاره تر بادا/
۱۸۵

ویرایش