فوق‌ستاره مخفی (فیلم): تفاوت میان نسخه‌ها

(عنوان فیلم باید ایتالیک باشد.)
 
== گفتگوها ==
* انسیه: تو بگو ما صبح چرا بیدار میشیم؟ تا رویاهای دیشب رو به حقیقت تبدیل کنیم وگرنه فایده بیدارشدنبیدار شدن چیه؟
* مادر انسیه: یه چیزایی دست ما نیست!
انسیه: اشتباهه مامان. همه چی دست ماست. هیچ کاری نیست که نتونیم بکنیم.
* انسیه: بدون رؤیا زندگی معنی نداره نه خوابیدن نه بیدارشدنبیدار شدن نه زندگی نه مرگ معنی نداره
* انسیه: شما دارین فکر میکنین که من سوپراستار مجهول هستم ولی من نیستم. ۶ ساله بودم مادرم گیتار خرید برام از کجا؟ باپولیبا پولی که از کیف بابام دزدکی برداشته بود. یه گردنبند داشت… آخرش فروختش و برام لپتاپ خرید. بابام می‌خواست داستانم رو تو شکم مادرم تموم کنه؛ ولی مادرم نذاشت. پس سوپر استار کیه؟ من یا مادرم؟
 
== پیوند به بیرون ==
۳۸۵

ویرایش