فردریک لونوار: تفاوت بین نسخه‌ها

== گفتاوردها ==
=== خوشبختی در پیش رو ===
* «دنبال این نباشید که هر اتفاقی در زندگی تان می‌افتد به میل شما باشد، بلکه این را بخواهید که هر اتفاقی که می‌افتد، باید به همین شکل اتفاق می‌افتاده‌است؛ آن گاه زندگی آرام و شادی خواهید داشت.»<ref>فردریک لونوار، خوشبختی در پیش رو، ترجمهٔ [[هوشمند دهقان،دهقان]]، انتشارات پیام امروز، ۱۳۹۶.</ref>
* «ما باید با تمییز دادن چیزی که وجودش به ما بستگی دارد، چیزی که می‌توانیم با آن تعامل کنیم و چیزی که هیچ کنترلی روی آن نداریم، بر خود و غم و غصه‌های زندگی چیره شویم.»
* «نه/دهم از خوشبختی ما تنها به سلامتی برمی گردد. یک گدای سالم، بهتر از پادشاهی بیمار است.»
۱۱

ویرایش