بقراط: تفاوت بین نسخه‌ها

۵۲۴ بایت اضافه‌شده ،  ۵ ماه پیش
* این نیروهای درونی ما هستند که باعث بهبودی می شوند.
* برای بیماری های حاد، درمان های حاد استفاده می شوند.
* پزشکی که علم طالع نداند پزشک نیست.
* مرضی که با دارو علاج نیابد، با نیشتر درمان شود، و آنچه با نیشتر نشود، با آهن گداخته شود.
* بی درمانی خود نوعی درمان است.
* طول درمان تعیین کننده درمان است، اما شانس هم یک عامل تعیین کننده است.
* سالم ترین روش درمان عبارتست از تجویز مقادیر دقیق از دارو و ورزش.
 
== بدون منبع ==
۱۰

ویرایش