مهربانی و نیکوکاری: تفاوت میان نسخه‌ها

غلط تایپی
Mtahuri (بحث | مشارکت‌ها)
غلط تایپی
خط ۱۸:
** سیدنی پورتر
 
* «نیکی همه چیز را مغلوب میکندمی‌کند
** [[لئو تولستوی]]
 
* «کینه و تنفر را به کسانی بسپایردبسپارید که نمیتوانندنمی‌توانند دیگران را دوست بدارند.»
** [[ویکتور هوگو]]
 
* «بزرگ‌ترین لذت برای من آن بوده است که در خفا کاری نیک انجام بدهم و تصادفا نیکی من مکشوف گردد.»
۹

ویرایش