کومیتاس وارداپت: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
{{گفتاورد|کودک تحت هر احساسی که باشد، آن احساس را با برخی سرودها و آوازها ابراز می‌دارد. آواز شکلی از ابراز احساس درونی روح است، پس یک نوع جنبش و حرکت می‌باشد. احساسات به هر سمت و سویی که بروند، رقص و آواز هم به همان صورت متبلور می‌شوند. پس می‌توان دریافت که در کار تربیت کودک، توجه وپرداختن به آواز خوانی تا چه حد مهم می‌باشند.}}
 
[[رده:آهنگسازان اهل ارمنستانآهنگ‌سازان]]
[[رده:رهبران ارکستر]]
[[رده:روحانیان اهل ارمنستان]]