جرمی بنتام: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
== دارای منبع ==
* دارم می‌گویم '''''هر''''' عملی، هر چه باشد...<ref>An Introduction to the Principles of Morals and Legislation: Chapter I: OF THE PRINCIPLE OF UTILITY</ref>
* بیشترین خوشبختی برای بیشترین تعداد، بنیان اخلاقیات و قانونگذاری است.<ref>https://en.wikiquote.org/wiki/Jeremy_Bentham</ref>
 
== دربارهٔ او ==
* اگر به دیدن جسد بنتام می‌روید، لحظه‌ای هم به عقب بازگردید و به دانشجویانی نگاه کنید که با بی‌اعتنایی راهشان را به سمت کتابخانه کج می‌کنند. اگر با دقت نگاه کنید متوجه می‌شوید که بعضی از دانشجویان به بنتام نگاه می‌کنند و گهگاه و بی‌اختیار سری تکان می‌دهند. این‌ها، دانشجویان فلسفهٔ کالج دانشگاه هستند و می‌دانند که ما تا چه اندازه '''مدیون''' بنتام هستیم.<ref>استنگروم، جرمی، و جیمز گاروی. "فیلسوفان بزرگ از سقراط تا فوکو". تهران: کتاب پارسه، 1388. صفحه 87.</ref>
۲۴

ویرایش