تفاوت میان نسخه‌های «آلبرت اینشتین»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* «روشنفکران مشکلات را حل می‌کنند ولی نوابغ از برزو آن جلوگیری می‌کنند.»
* «به کاشتن بذر ادامه دهید، چون هیچگاه نمی‌دانید کدام یک رشد خواهد کرد. (شاید همه آنها)»
* «منطق شما را از A به B می‌برد، ولی تخیل شما را به همه جا می‌برد.»
* «مردم {عام مردم} عاشق شکستن چوب هستند. زیرا این کاریست که نتیجه اش بلافاصله معلوم می‌شود.»
* «غیرقابل درک‌ترین چیز در دنیا این است که{دنیا} قابل درک است.»
۲

ویرایش