آنتیگونه (سوفوکل): تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
 
:: ''تیرسیاس'': [[عشق]] خطرناکه خانوم!
:: ''آنتیگونه'': چرا!؟
:: ''تیرسیاس'': چون نمی ذارهنمی‌ذاره از چیزای خطرناک بترسی!
 
== منابع ==