آنتونی رابینز: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
 
 
== دارای منبع ==
* «من و تو یک انسانیم. درسته انسان از نسیان می یادمی‌یاد که به معنای فراموشیه. اما معنای بزرگی داره. خیلی بزرگ. خیلی خیلی بزرگ. انسان رو می شهمی‌شه اینجوری معنا کرد: یه قدرت نامحدود می دونیمی‌دونی برا چی؟ برا اینکه متصل هست به یه قدرت مطلق و نامحدود. متصل هست به خداوند بزرگ. این قدرت نامحدود در وجود هر کسی وجود داره فقط کافیه که اونو ببینیم و به فعل درآریم. باور کنیم که می تونیممی‌تونیم هر چی رو که تصور کنیم بهش برسیم. باور کنیم که می تونیممی‌تونیم شادی و موفقیت نامحدود رو در آغوش بگیریم...»<ref>http://ketabnak.com/book/34900/قدرت-نامحدود</ref>
** کتاب قدرت نامحدود، اثر آنتونی رابینز