دریچه‌ای به‌سوی کیهان: تفاوت بین نسخه‌ها

== جستارهای وابسته ==
* [[استیون هاوکینگ]]
* [[[https://www.iiketab.com/book/762/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF دریچه ای بسوی کیهان - انتشارات سبزان]]]
* [[[https://www.iiketab.com/book/761/%D8%AF%D8%B1%D9%8A%DA%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%83%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%86 گنجینه های کیهانی - انتشارات سبزان]]]
* [[انفجار بزرگ - انتشارات سبزان]]
* [[استیون هاوکینگ]]
* [[تاریخچه مختصر زمان]]
* [[طرح بزرگ]]
* [[[http://www.sabzanbook.com/viewbookinfo.aspx?16529 برشانه های غول -مباحث علمي گاليلئو گاليله - انتشارات سبزان]]]
* [[ [http://www.sabzanbook.com/viewbookinfo.aspx?16530 بر شانه‌هاي غول (مباحثات علمي يوهانس کپلر پيرامون هماهنگي جهان) - انتشارات سبزان]]]
* [[ [http://www.sabzanbook.com/viewbookinfo.aspx?17032 بر شانه‌هاي غول: مباحث علمي اينشتين (نظريه نسبيت خاص و عام) - انتشارات سبزان]]]
 
== منابع ==
۵

ویرایش