دریچه‌ای به‌سوی کیهان: تفاوت بین نسخه‌ها

 
== جستارهای وابسته ==
* [[استیون هاوکینگ]]
* [[دریچه ای بسوی کیهان - انتشارات سبزان]]
* [[گنجینه های کیهانی - انتشارات سبزان]]
* [[انفجار بزرگ - انتشارات سبزان]]
* [[استیون هاوکینگ]]
* [[جهان در پوست گردو]]
* [[تاریخچه مختصر زمان]]
* [[طرح بزرگ]]
* [[برشانه های غول -مباحث علمي گاليلئو گاليله - انتشارات سبزان]]
* [[ بر شانه‌هاي غول (مباحثات علمي يوهانس کپلر پيرامون هماهنگي جهان) - انتشارات سبزان]]
* [[ بر شانه‌هاي غول: مباحث علمي اينشتين (نظريه نسبيت خاص و عام) - انتشارات سبزان]]
 
== منابع ==
۵

ویرایش