تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:Ahura21/note»

1997kB صفحهٔ کاربر:Ahura21/note را به کاربر:Persia/note منتقل کرد: صفحه در ضمن تغییر نام کاربر «Ahura21» به «Persia» به طور خودکار منتقل شد
(1997kB صفحهٔ کاربر:Ahura21/note را به کاربر:Persia/note منتقل کرد: صفحه در ضمن تغییر نام کاربر «Ahura21» به «Persia» به طور خودکار منتقل شد)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)
۲۴

ویرایش