تفاوت میان نسخه‌های «ابوبکر»

جز
بدون خلاصه ویرایش
(←‏شعر: اصلاح اشتباهات تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
جز
* «نخستین ابوبکر پیر مرید/عمر پنجه بر پیچ دیو مرید/خردمند عثمان شب زنده دار/چهارم علی شاه دلدل سوار. (بوستان/در نیایش خداوند/فی نعت سید المرسلین علیه الصلوة و السلام)»
** ''[[سعدی]]''
* «ای یار غار سیّد و صدّیق و راه‌بر/مجموعه فضائل و گنجینه صفا/مردان قدم به صحبت یاران نهاده‌انداننهاده‌اند/ لیکن نه هم‌چنان‌که تو در کام اژدها.»
** ''[[سعدی]] بوستان سعدی، آغاز قصائد فارسی''
* «دین حق را ز ابتدا ز رسول /جز ابوبکر کس نکرد قبول/هر چه پیغمبرش زحق گفته /کرده باور زصدق و پذیرفته/جسم او همچو روح صافی بود /با همه کس به طبع وافی بود/مشرق آفتاب صدق دلش / اثر لطف ایزد آب و گلش/محرم راز حضرت نبوی /عاشق نور روی مصطفوی.»