تفاوت میان نسخه‌های «ابوبکر»

←‏شعر: اصلاح اشتباه تایپی
(تفکیک بخش منابع از پیوند به بیرون)
(←‏شعر: اصلاح اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* «ای یار غار سیّد و صدّیق و راه‌بر/مجموعه فضائل و گنجینه صفا/مردان قدم به صحبت یاران نهاده‌اند. لیکن نه هم‌چنان‌که تو در کام اژدها.»
** ''[[سعدی]] بوستان سعدی، آغاز قصائد فارسی''
* «دین حق را زابتدا زرسول /جز ابوبکر کس نکرد قولقبول/هر چه پیغمبرش زحق گفته /کرده باور زصدق و پذرفتهپذیرفته/جسم او همچو روح صافی بود /با همه کس به طبع وافی بود/مشرق آفتاب صدق،صدق دلش / اثر لطف ایزد آب و گلش/محرم راز حضرت نبوی /عاشق نور روی مصطفوی.»
** ''[[سنایی غزنوی]]، در طریق التحقیق، بخش «مدح امیرالمؤمنین ابوبکر»''
* «ابوبکر آن که شد یارش، رفیق غار و غمخوارش / چو بلبل مست گلذارش، زشوقش واله و شیدا//زصدقش‌صدق درحیرت، بشرجسم ملک سیرت / همه جود و همه غیرت، که قرآن گویدش أتقی.»
کاربر ناشناس